ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Presentació  > 

Benvinguda
Què és?
Origens
Objectius
Estatuts

 Presentació

L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESPECIALISTES EN MEDICINA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT (ACEMEFIDE), reuneix i ajunta tant els metges diplomats en aquesta especialitat, com els que es troben en període de formació en la medecina de l'esport.

L'associació té, entre altres funcions, les de vetllar per el prestigi, la imatge, el respecta i la consideració de l'especialitat. Vetllat, també, per la realització d'un alt i curós nivell de praxis mèdica. Assumir la representació del Associats en front de les Institucions, Estaments oficials i Poders Públics. Impulsar i difondre el coneixement de l'especialitat, etcètera.

Tanmateix l'Associació té l'aptesa de informar a les autoritats i organismes oficials dels assumptes científics relacionats amb l'especialitat i de protecció i defensa dels drets de la pròpia Associació i els d'ells seus associats.

Saludem i donem la benvinguda a tots els que accedeixin a aquesta pàgina amb el convenciment i la voluntat de ser-los útils tant a nivell professional com científic en el camp de la Medicina de l'Educació Física i l'Esport i amb l'esperança de il·lusionar-los en l'esperit de procedir en pro d'aquesta delecta peculiaritat de la Medicina de l'Esport.