ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Què és?  > 

Benvinguda
Què és?
Origens
Objectius
Estatuts

 Què és?

ACEMEFIDE correspon a les sigles de l'Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport, d'àmbit autonòmic, amb les finalitats:

  • Agrupar als especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport (MEFIDE) de Catalunya, amb la fi de desenvolupar les inquietuds científiques, representar els interessos professionals i defensar els seus drets en tots els àmbits (societats científiques, ensenyament, sanitat, institucions públiques i privades).

  • Organitzar serveis comuns, promoure activitats i facilitar les relacions entre els seus associats amb la fi de representar i cooperar amb els interessos col·lectius, utilitzant com a mitjà principal el suport informàtic.

  • Col·laborar a tots el nivells amb els diferents organismes i institucions públiques i privades de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la salut i el nivell físic de la població, mitjançant la supervisió mèdica de l'activitat física i l'esport.

  • Oferir a la societat, en general, serveis especialitzats medicoesportius i d'alta qualitat en tots els àmbits professionals (educatiu, sanitaria, científic, tècnic, ...)

  • En general, fomentar, promocionar i divulgar, totes les prestacions de l'especialitat de Medicina de l'Educació Física i l'Esport.