ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Webs MEFIDE  > 

Revistes
Societats i Organismes
Bases de Dades
Biomecànica
Bioquímica
Cineantropometría
Dona i Esport
Doping
Factors Ambientals
Fisiologia
Medicina i Esport
Nens i Esport
Nutrició
Psicologia
Rehabilitació
Suport Mèdic a Equips en desplaçaments
Traumatologia I Sistema Musculoesquelètic
Altres
Cercadors Mèdics
Nous

 Webs MEFIDE

Revistes


ACSM'S Health & Fitness Journal
Revista destinada a instructors, personal trainers, managers, y altres professionals del fitness . Accés lliure als index desde 1997.

Adapted Physical Activity Quarterly

Òrgan oficial del International Federation of Adapted Physical Activity.
Visió multidisciplinar de la activitat física en poblacions especials.
Accés lliure a índexs i abstracs des de 1995.


American Journal of Sports Medicine

Òrgan de The American Orthopaedic Society for Sports Medicine. La majoria dels continguts son de traumatologia de l'esport. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1976.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation


Possibilitats de cerca per temes. Accés lliure a abstracs.


Athletic Therapy Today


Revista dels professionals de la salut de l'esportista: athletic trainers i especialistes en Medicina Esportiva Accés lliure a índexs i des de 1996.
Biology of Sport


Revista de ciències de l'esport : medicina i farmacologia, biocibernetica, estadística i psicologia. Accés lliure a índexs des de 1999.
BioMechanics, The Magazine of Body Movement and Medicine

Accés lliure a índexs i alguns articles a text complert des de 1996 .Brithis Journal of Sports Medicine
Extraordinària revista online. Possibilitats de cerca per temes y molts articles a text complert, incloses gràfiques .Canadian Journal of Applied Physiology


Revista que relaciona les ciències biològiques i l'activitat física, fitness, i salut. Accés lliure a índexs des de 1995.Clinical Biomechanics


Revista multidisciplinar de Biomecànica múscul esquelètic. Alguns articles lliures a text complert.


Clinical Journal of Sport Medicine

Revista de caire general de medicina esportiva. Accés lliure a índexs i alguns articles a text complert des de 2001Clinics in Sports Medicine


Ultimes tendències i avenços en medicina de l'esport. Cada edició es centra en un sol tema. .Accés a taula de continguts


Computer Methods and Programs in Biomedicine


Revista destinada a investigadors , informàtics, programadors y Bioenginiers.
European Journal of Applied Physiology


Revista de fisiologia de l'esport. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1996.European Journal of Sport Science

Revista oficial del European College of Sport Science. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2001.
Exercise and Sport Sciences Reviews

Revista de medicina l'esport. Accés lliure a índexs des de 2000. Alguns articles breus a text complert.Exercise Immunology Review


Revista que, com es de suposar, tracta temes homònims. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1995.Gait and Posture


Investigació bàsica i clínica actualitzada sobre els aspectes de la locomoció i l 'equilibri.
Human Movement Science


Un altre revista de especial benefici per els estudiosos del moviment humà Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de 1982.
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism


Revista amb diferents aspectes de la nutrició i metabolisme de l'exercici. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1997.
International Journal of Sports Medicine


Revista de caire general de medicina esportiva. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1999.


International Sports Medicine journal
Òrgan oficial de Federation of Sports Medicine (FIMS) (www.fims.org) Només en format electrònic articles en tots els camps de la medicina i ciències de l'esport. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2000.
Journal of Aging and Physical Activity

Accés lliure un mes. Activitat física i gent gran.
Journal of Applied Biomechanics

Òrgan oficial de la International Society of Biomechanics. Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de1997.
Journal of Applied Physiology

Diversos articles en diferents àrees de fisiologia aplicada. Accés lliure a índexs, des de 1966, i abstracs, des de 1980.
Journal of Athletic Training


Organ oficial de la NATA (National Athletic Trainers' Association) Accés lliure text complert des de 2001.

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation


Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de 1999.Journal of Biomechanics


Revista de biomecànica de caire general. Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de 1997.
Journal of Electromyography and Kinesiology


Organo oficial de la International Society of Electrophysiology and Kinesiology

Journal of Exercise Physiology

Organ de la American Society of Exercise Physiologists . Revista online a text complert des de 1998.
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de2002.Abstracs de la revista en curs lliure en versió PDF.Journal of Sport and Exercise Psychology


Accés lliure a índexs.
Òrgan oficial de la North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA)


Journal of Sport Rehabilitation


Últims avenços en el camp de la rehabilitació esportiva. Accés lliure a índexs i abstracs i algun texts complerts des de 1997Journal of Sports Science and Medicine

Revista a text complert totalment lliure.Journal of Sports Sciences


El Journal of Sports Sciences publica articles de diferents aspectes de les ciències del esport, com ara anatomia, bioquímica, biomecánica, psicologia, sociologia, ergonomia, cineantropometria y altres des de un punt de vista interdisciplinari . Accés lliure a índexs i abstracs des de 1996.Journal of Strength and Conditioning Research


Revista de National Streght and Conditioning Association. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1987.


Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy


Cirurgia del genoll, tots els tipus de esports, epidemiologia, diagnosis, tractament i prevenció, artroscopia Accés lliure a índexs i abstracs des de 1997.

Medicine and Science in Sports and Exercise

Òrgan del American College of Sports Medicine. Revista d'alt impacte, de contingut multidisciplinari en ciències de l' esport.Accés lliure a índexs i abstracs des de 1997.Medicine and Science in Tennis


Revista d'accés lliure des de 1997.

Motor Control


Aproximació multidisciplinaria al moviment, incloent-hi biomecànica, cinesiologia, neurofisiologia, neurociencies, psicologia, medicina física i rehabilitacio. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1997.


Pediatric Exercise Science


Òrgan del North American Society of Pediatric Exercise Medicine. Articles sobre resposta dels infants a l'exercici; role del exercici en el tractament de les malalties cròniques pediàtriques ; la importància de l'activitat física a la prevenció de malalties infantils. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2003.Physician and Sports Medicine
Revista de Medicina de l'Esport mes llegida arreu del mon. Articles orientats per la medicina primària. Accés lliure a índexs i abstracs i texts complerts des de 1996.

Practical Arthroscopy

Revista d'accés lliure amb nombrosa iconografia artroscòpica.
Research Quarterly for Excercise and Sport


Revista de ciències del moviment . Articles de diferents àrees: biomecànica, epidemiologia, creixement, desenvolupament motor, control motor, avaluació, fisiologia, pedagogia, psicologia, historia i filosofia, i sociologia/ antropologia cultural. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2000.

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports


Òrgan del Scandinavian sports medicine and science associations, publica articles originals de traumatologia, fisiologia, biomecànica, rehabilitació, sociologia, psicologia, pedagogia, aspectes històrics y filosòfics de l'esport. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2003

Science & Sports


Òrgan de la Société française de médecine du sport, Science et Sports es una revista la revista francòfona de referència per la difusió de la activitat física. Accés lliure a índexs i abstracs des de 1998.


Sportscience

Revista electrònica en els diferents camps de les ciències de l' esport. Accés lliure a text complert des de 1998Sports Medicine


La millor revista en revisions de medicina esportiva. Accés lliure a índexs des de 2001.


Sports Medicine and Arthroscopy Review


Com indica el seu nom revista de artroscopia. Accés lliure a índexs i abstracs des de 2001.

YearBook of Sports Medicine


Excel·lent revisió anyal dels millors articles publicats en el camp de la medicina de l'esport. Un únic inconvenient el seu elevat preu.

Societats i Organismes


American College of Cardiology


Nombroses preses de postura a text complert.
Colegio Americano de Medicina Deportiva
American Council on ExerciseAmerican Physiological Society.

Entrades a varies revistes de fisiologia. Números antics en full text.Sociedad Americana de biomecànica


Societat Australiana i Neozelandesa de Biomecànica


Pàgina British Association of Sport and Exercise Medicine

Canadian Academy of Sport Medicine/Académie Canadienne De Médecine Du Sport

Preses de posició a text complert.
Pàgina del COI

Consejo Superior de Deportes

Interessant entrada sobre dopatge.


Sociedad Europea de biomecànica


European College of Sport Science


International Amateur Athletic Federation

Federación Española de Asociaciones de Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

International Federation of Sport medicine


The Gatorade Sports Science Institute

Nombrosos articles de Sports Science Exchange Roundtable en format PDF alt interès.

Sociedad Internacional de biomecànica
Societat Internacional de biomecànica de l'esport

Sociedad Americana de Athletic Trainers


Sports medicine australia


Abstrads del journal of science and medicine in sport.

United States Sports Academy, America's Graduate School of Sport


Alguns articles a text complert.


Federació Mundial de Athletic Trainers
Bases de Dades

  Base de dades de Medicina EsportivaBiomecànica

  Pàgina de anàlisis del moviment en 3-D

  The Biomechanics Yellow Pages

  Portal de biomecànica, amb abundants continguts en biomecànica esportivaBioquímica

  Portal con importante documentación sobre metabolismo y procesos bioquímicos (Inglés)Cineantropometría

  Página de la International Society for theAdvancement of Kinanthropometry

  Internet resources for anthropometryDona I Sport

  American College of Sport Medicine Position Statement on the Female Athlete Triad

  Sport Medicine for Women

  Women in SportsDoping

  American College of Sport Medicine Position Statements on Anabolic-Androgenic Steroids in Sports, Blood Doping as an Ergogenic Aid, and the Use of Alcohol in Sports

  Página de CAFDIS - Concerted Action in the Fight against Doping In Sport. Toda la información sobre Doping

  Página del World Anti-Doping Code

  Drugs in Sport

  The Internet Drug Index

  IOC No Doping In SportFactors Ambientals

  American College of Sport Medicine Position Statement on Heat & Cold Illnesses During Distance Running

  High Altitude Medicine GuideFisiologia

  Exercise Physiology and Sport Medicine

  MAPP - Masters, Athletes, Physiology, and Performance

  Muscle Physiology Homepage

  The World-Wide Web Virtual Library: Physiology & Biophysics (Biosciences)Medicina I Esport

  American Association of AdaptedSports

  American Medical Soccer Association

  Canadian Centre for Ethics in Sport

  CASPER (Center for Applied Sport Philosophy and Ethics Research)

  ECC - (European Cultural Cooperation of the European Council) Code of Sport Ethics

  Fundamental Soccer

  Mastersport Soccer

  Sport Medicine

  Sport Medicine

  Youth Basketball Coaching Resources

  Youth Sports Resource Center

  The Virtual Sport Information Resource Centre/Sport QuestNens I Sport

  North American Youth Sport Institute

  National Youth Sports Safety FoundationNutricio

  American College of Sport Medicine Position Statements on Weight Loss in Wrestlers and Proper and Improper Weight Loss Programs

  ESPN Sports Nutrition

  Nutrition Links

  The School of Natural Health Sciences

  Sport NutritionPsicologia

  Applied Sport Psychology: Mental Strength Training for Every Athlete

  Dr Diane's Sports Psychology

  Personal Best Systems

  Organization for the Advancement of Applied Sport Psychology

  Sports Counselling

  SportdocRehabilitacio

  ACL Reconstruction Rehabilitation Protocol

  Irish Society of Chartered Physiotherapists

  Milligan and Hill Physiotherapy

  PROHEALTH Physiotherapy

  PhysionetSuport Mèdic a Equips en desplaçaments

  Medecins Sans Frontieres

  WHO International Travel and Health

  Travel Health OnlineTraumatologia I Sistema Musculoesquelètic

  American Orthopaedic Society for Sports Medicine

  American Academy of Orthopaedic Surgeons

  Canadian Sport Massage Therapists Association

  Charlie Kornberg, Musculoskeletal Physiotherapist

  ESPN Training Room Sports Injuries

  Hockey Injuries Page

  Human Kinetics

  Imaging of Muscle Injuries

  Knee Injuries Page

  Trauma

  Traumatic Brain Injury Resource GuideAltres

  Free Medical Journals

  Pàgina de una de les mes importants editorials en ciències de l'Esport

  Pàgina de BMJ Publishing GroupCercadors Mèdics

  http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

  http://www.med411.com/Nous


International Association for Sports Information (IASI)

va ser fundada a Roma el 1960, sota els auspicis de l'ICSPE pel Bureau for Documentation and Information, per tal d'estimular la cooperació entre els centres, donar suport a les iniciatives en el camp de la documentació esportiva i difondre la informació científica. Des de 1994 és una associació reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional