ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Objectius  > 

Benvinguda
Què és?
Origens
Objectius
Estatuts

 Objectius

1.      Agrupar a tots els especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport (MEFIDE) de Catalunya, amb la fi de desenvolupar les inquietuds científiques, representar els interessos professionals i defensar els drets dels especialistes MEFIDE, en tots els àmbits

2.      Oferir a la societat, en general, serveis especialitzats medicoesportius i d’alta qualitat en tots els àmbits professionals (educatiu, sanitària, científic, tècnic, ...):

·         Promoció de la salut mitjançant l’Activitat Física i l’Esport (AFiE)

·         Prescripció d’exercici físic com a eina de prevenció i tractament de patologies.

·         Assessorament i suport medicoesportiu per l’elaboració de guies de treball i protocols.

·         Suport logístic i tècnic a les institucions en l’elaboració de normatives, adjudicació, supervisió i avaluació continua de qualitat dels Centres i Establiments Sanitaris amb serveis de Medicina de l’Esport.

·         Elaborar programes educatius per la pràctica d’una activitat física saludable.

·         Desenvolupar tasques de prevenció, estudis de les funcions orgàniques, diagnòstic i tractament de tota la patologia relacionada amb la pràctica esportiva, especialment de competició.

·         Promoció i suport de campanyes públiques i privades que tinguin com a objectius la millora de la condició física i la salut mitjançant la l’Activitat Física i l’Esport.

3.      Desenvolupar un Nomenclàtor de referència de l’Especialistat MEFIDE.

4.      Representar i defensar els interessos laborals i unes condicions dignes de treball dels especialistes MEFIDE, en tots els àmbits: administració, institucions, entitats públiques i privades, entitats esportives, particulars, ..., en col·laboració d’altres institucions professionals (col·legis de metges, sindicats, etc. ).

5.      Participar de forma activa en la formació integral de l’especialista MEFIDE:

·         Col·laborant amb l’Escola Catalana de Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

·         Afavorint la integració plena al sistema MIR, amb tots els drets i obligacions, i amb una retribució equiparable a la resta de metges en formació (hospitalària i extrahospitalària).

·         Afavorir la incorporació dels nous Especialistes MEFIDE al mercat de treball, un cop finalitzat i superat el seu període de formació especialitzada.

6.      Organitzar serveis comuns, promoure activitats i facilitar les relacions entre els especialistes MEFIDE associats amb la fi de representar i cooperar amb els interessos col·lectius, amb la utilització prioritària del suport informàtic.

7.      Col·laborar a tots el nivells amb els diferents organismes i institucions públiques i privades de Catalunya, per tal d’incrementar la salut i el nivell físic de la població, mitjançant la supervisió mèdica de l’activitat física  i l’esport.

8.      En general, fomentar, promocionar i divulgar, totes les prestacions de l’especialitat MEFIDE.