ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Vocalies i Comissions de Treball  > 

Junta Directiva
Presidència
Secretaria General
Tresoreria
Vocalies i Comissions de Treball
Assemblea General
Relacions MEFIDE Vocalies i Comissions de Treball

Funcions dels Vocals i les Comissions de Treball:

Els Vocals tindran les obligacions pròpies dels seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els hi encomani.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.