ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Tresoreria  > 

Junta Directiva
Presidència
Secretaria General
Tresoreria
Vocalies i Comissions de Treball
Assemblea General
Relacions MEFIDE Tresoreria

Funcions del Tresorer:

  • Custodiar i controlar els recursos de l'associació.  • Ordenar pagament i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència.  • Portar un llibre de caixa.  • Realitzar el balanç econòmic de l'exercici anterior i entregar lo a la Junta Directiva, 15 dies abans de la celebració de l'Assemblea General Ordinària, així com el pressupost corresponent a l'any següent.  • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.  • Ordenar pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.