ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Secretaria General  > 

Junta Directiva
Presidència
Secretaria General
Tresoreria
Vocalies i Comissions de Treball
Assemblea General
Relacions MEFIDE Secretaria General

Funcions del Secretari General:

  • Representar legalment a l'Associació (en coordinació amb la Presidència) davant tota classe d'organismes públics o privats  • Custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar.  • Signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva.  • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.  • Portar el llibre de registre de socis.  • Convocar les sessions que celebri l'Assemblea General i la Junta Directiva.  • Ordenar pagament i autoritzar, junt amb el President, amb la seva firma, documents, actes i correspondència.