ACEMEFIDE - 
Associació Catalana d'Especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Presentació | Organització | Formació | Webs MEFIDE | Taulell d'Anuncis | Grups de Treball | Publicacions | Foros Mesport | Ofertes de Treball | Suport Informàtic | Mapa Web
  
Inici  >  Notícies  > 


:: Informació Autorització Administrativa Centres sanitaris amb Serveis de Medicina de l'Esport

Dades d'aquesta noticia afegides : 2010-07-07Informació Autorització Administrativa Centres sanitaris amb Serveis de Medicina de l'Esport

Com a metges especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport som conscients de la gran responsabilitat que comporten els actes mèdics corresponents a les revisions per determinar l’aptitud en la pràctica esportiva. Aquestes revisions, millor parlar de valoracions funcionals medicoesportives (VFME), sota cap circumstància s’han d’entendre com un simple tràmit administratiu per l’expedició d’una llicència federativa.

Els metges tenim definides entre les nostres funcions el deure de vetllar per la salut dels pacients, per una atenció mèdica de qualitat, per un escrupolós respecte a la seva intimitat, per la deguda complementació i salvaguarda d’una història clínica individualitzada en totes les activitats professionals realitzades, el deure de no col·laborar amb personal no qualificat per l’activitat realitzada i el deure d’actuar davant d’aquells qui els incompleixen i anteposen la pròpia conveniència lucrativa per sobre dels interessos de salut i drets dels pacients (Codi de Deontologia. 2005. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya)

Malauradament al principi de la temporada esportiva, sota pressions puntuals d’alguns clubs que entenen que cal resoldre de forma ràpida el mal anomenat “tràmit de la signatura de fitxes federatives”, hem detectat que s’estan portant a terme de forma conscient, sistemàtica i reiterada revisions i actes mèdics en indrets inadequats i sense la preceptiva autorització com a centres i/o serveis sanitaris per a aquesta finalitat (RD 1277/2003, de 10 de octubre, sobre autorización de centros, establecimientos y servicios sanitario) i sense cap garantia pel que fa a la titulació i qualificació professional dels responsables.

Es dona la circumstància que molts dels centres sanitaris que actualment estan realitzant tasques assistencials en Medicina de l’Esport encara no disposen de l’autorització administrativa corresponent per part del Departament de Salut.

Per facilitar aquest tràmit, i d’acord amb Direcció General de Recursos Sanitaris (Departament de Salut), s’ha establert un procediment simplificat per sol·licitar l’autorització administrativa per l’ampliació de la Cartera de Serveis dels Centres Sanitaris, amb tasques de Medicina de l’Esport (U.91)

A Catalunya, la totalitat dels centres autoritzats es poden consultar a la Base de dades de Centres i Serveis Sanitaris de la Generalitat

https://salut.gencat.net/pls/rcs/RCSPK002.inici2Tipus Centre: Hospitalari / Extrahospitalari

Cartera: Serveis

Descripció: Medicina de l’Educació Física i l’Esport


En al cas de nova creació, trasllat o tancament d’un Centre Sanitari són necessaris tràmits addicionals i caldria posar-se en contacte amb al Servei d’Autorització i Registre d’entitats, Centres i Serveis Sanitaris:

Vicente Gil
Servei d’Autorització i Registre d’Entitats, Centres i Serveis Sanitaris

Direcció General de Recursos SanitarisTravessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria) | 08028 Barcelona | Tel. 93 556 63 05És de destacar que algunes federacions esportives, com la Federació Catalana de Futbol, ja han començat a exigir que les revisions mèdiques d’aptitud esportiva es realitzin exclussivament en Centres Sanitaris autoritzats pel Departament de Salut per realitzar tasques sanitàries de Medicina de l’Esport (U.91)

Sol·licitem la teva col·laboració per a vetllar i evitar la mala praxi sobre els nostres esportistes, recordant que pot arribar a constituir un delicte contra la salut pública i falsedat documental, entre altres, amb les responsabilitats corresponents.Dossier Informació Autorització administrativa Centres sanitaris Medicina de l'esport (U.91)Tornar